Last 8 Wishes that came true with 100 Votes
Don't forget to vote your wish
  我希望午餐盒里有朋友水果味零食,各种口味的天然和人造口味的樱桃橙子草莓葡萄水果潘趣酒青苹果。
May 15 2024
其他愿望
Votes
105
  Tôi ước gì tôi có chiếc túi thần kì của thế giới tương lai,tôi ước tôi có thể khắc phục được tật cận thị của tôi và tôi ước điều ước này của tôi sẽ trở thành sự thật
Apr 12 2024
其他愿望
Votes
100
  我希望将我的性别从男性改变为女性,并通过魔法或SCP 113或其他任何东西将我转变为一个永远美丽的女人,拥有长长的黑发、胸部和阴道,并拥有女性应有的所有女性特征,以便我的女性化成为永久,每个记得我的人都会有一个男人,现在会记得我有一个我将永远成为的女人。
Apr 03 2024
其他愿望
Votes
105
  我希望下周因切变线降雨而停课,因为不仅可以从工作中休息学习,而且还可以在家里做一些事情,明智地、异步地利用当下和时间。
Mar 11 2024
其他愿望
Votes
102
  我希望通过魔法改变我的性别,永远变成一个苗条、美丽、迷人的女人,产生大量的雌激素和黄体酮,不再有睾丸激素,让我的女人的身体有乳房、阴道、阴蒂、长长的黑发和美丽的女人脸不再有体毛,但拥有女人应有的所有女人特征。
Mar 11 2024
健康
Votes
125
  我的女朋友永远不会有在威斯康星州绿湾减肥的野心。我叫布兰登。她的名字叫妮可。她的暴食只会更加失控。
Mar 11 2024
其他愿望
Votes
105
  我希望下周因切变线降雨而停课,因为不仅可以从工作中休息学习,而且还可以在家里做一些事情,目前和时间要明智地和异步地利用。
Mar 07 2024
其他愿望
Votes
120
  我希望何塞成为我的男朋友,我成为他的女朋友。在他和我家人的允许下,我想随时随地与他共度时光,想花多久就花多久。
Mar 07 2024
Votes
122


How to make a wish step 2 - vote 8 wishes


如何梦想成真指南 – 真正的梦想 How to make a wish step 1 - write your wish
1. 在www.i-makeawish.com 中输入您的愿望。填上您的姓名,或匿名。选择一个适当的类别,并点击'保存您的愿望”键'。您的愿望必须详细。一个远大的愿望好过于很多小愿望,小心您的愿望。 How to make a wish step 2 - vote 8 wishes
2. 提交愿望之后,书签标记这个网站(按住Ctrl+D)并至少为8个愿望投票。为您喜欢的愿望投票,投票的愿望越多,您的愿望就会实现的更快。您的投票将帮助其他人实现梦想

How to make a wish step 3 - invite people to make a wish
3. 邀请您的朋友为您的愿望投票。这是非常重要的,如果您想实现您的愿望!怎样做?只需要从您的网页中复制并粘贴文字,或发表在您想发表的地方。并且加入我们的社交网络,在Youtube中关注我们的视频,关注我们的Facebook,关注我们的twitter ,并加入谷歌plus。 将这个网站以邮件的方式发送给您的朋友',或在博客和网站中描述我们。这个方法会让您的网页得到更多的浏览量,为您投票的人越多,您的梦想实现的越快

How to make a wish step 4 - your dreams come true
自您的愿望发表之后,您就可以开始梦想了。一旦您的愿望被公开,请确保访问网站,并为您的愿望投票。当您实现您的愿望之后,请告诉所有人您的是在哪里,怎样实现您的梦想的。探讨美梦成真将会让这个梦想持之以恒。让您疯狂的梦想成真。

常见问题 – 回答

* 我可以许下几个愿望?
- 您可以许下无数愿望,无限制。

*我需要做什么才可以梦想成真?
-确定您遵照指导中所讲述的每个步骤。

* 我的梦想真的可以实现吗?我觉得我的愿望是不可能实现的
- 世上是没有不可能的事情。如果您相信您可以做的到。很多“可能”的梦想就会成真。如果您的所想的就是您梦想,没有过度的要求。

*我的梦想没有实现。我应该怎么做?
- 如果您的梦想没有实现,不要停止幻想。重复许愿。加上更多的信息和详细内容。总有一天您的梦想会成真。不要为您的梦想设定时间。好事情总是会发生在有耐心的人身上。如果您相信,您就可以梦想成真。

*怎样才能删除梦想?
-最好的方式是许一个相反的愿望。愿望是可以被找到额,如果您想删除一个愿望,请使用联系。小心您所许的愿望


小提示

改变您的人生,现在就试一下。让不可能实现的梦想变成现实。不要让它成为空想,让它成为您的目标。不要放弃,如果您想让它实现,就努力尝试。不要许下坏的愿望。只希望好的事情。记住梦想成真需要时间。每天一小步。为您的目标而努力。这将激励您实现您的梦想。您需要多年的努力才能成为医生。


人们在说些什么

Alexander 写到:
' 我太太的梦想,两年前实现了,这个太美妙了

Athina 写到:
'上帝!我的梦想都成真了!

写到:
' 很感谢 i-makeawish.com , 我许愿的同一天梦想就成真了! '

写到:
' 这个网站真的好用,太棒了 !!!! '


USEFULL LINKS