Last 8 Wishes that came true with 100 Votes
Don't forget to vote your wish
  我想要原始的 efrutti gummi 糖果午餐袋和一些 jollyrancher 原味软糖和混合浆果果味零食 2.5 盎司袋。
May 20 2023
其他愿望
Votes
112
  Xe dap fixed gear màu đen,PC gaming,chuột gaming,bàn gaming chữ K. Ghế công thái học, bàn phím cơ,bàn phím cơ raiden shogun, Học sinh giỏi học kì 2 lớp tám trường trung học cơ sở lịch hội thượng huyện trần đề tỉnh sóc trang , thùng PC 游戏 ,iPhone 13 Promax
May 14 2023
繁荣/钱
Votes
128
  我希望迈克尔乔丹在芝加哥的豪宅位于 400 F Bracknell Arch Chesapeake VA 23320(我们妈妈的公寓)内。我们妈妈公寓的外部将保持不变,但内部会更大。
Apr 16 2023
其他愿望
Votes
155
  我想召唤我的狐狸情人、狼人情人、龙情人和我的地狱犬情人和兔女郎,她们必须有沙漏身材,喜欢同一家餐厅和电影,而且必须完成我的五年计划,她们必须是真正的女人,当我们结婚他们必须有 1boy 和 1girl
Apr 10 2023
Votes
110
  我想成为一条真正的美人鱼。我会随意在腿和尾巴之间变换。我将能够在水下呼吸。没有鳃、有蹼的手或奇怪的东西。无痛过渡。尾巴带有顶部。就像是加勒比海盗的美人鱼。我会唱得很好并且有水动力。冻结、加热和塑造水。我还可以舒适清晰地看到水下。我可以净化水和水治愈。
Apr 04 2023
其他愿望
Votes
102
  由于 Alex Browning 和 Clear Rivers 的儿子 Alexander Chance Browning 只出现在 Final Destination(2000)的另一个结局场景中,我希望 Brady Tutton 在 Final Destination 6 中扮演 Alex 和 Clear 的儿子 Alexander Chance Browning。
Apr 03 2023
其他愿望
Votes
103
  我希望长高。我要长高,我要长高,我要长高,我要长高,我要长高,我要长高。
Mar 24 2023
健康
Votes
111
  我希望时间旅行到 06 10 2022 以拯救我的母亲免于死亡她不应该死也不应该生病上帝帮助我拯救我的母亲阿门谢谢
Mar 24 2023
其他愿望
Votes
110


How to make a wish step 2 - vote 8 wishes


如何梦想成真指南 – 真正的梦想 How to make a wish step 1 - write your wish
1. 在www.i-makeawish.com 中输入您的愿望。填上您的姓名,或匿名。选择一个适当的类别,并点击'保存您的愿望”键'。您的愿望必须详细。一个远大的愿望好过于很多小愿望,小心您的愿望。 How to make a wish step 2 - vote 8 wishes
2. 提交愿望之后,书签标记这个网站(按住Ctrl+D)并至少为8个愿望投票。为您喜欢的愿望投票,投票的愿望越多,您的愿望就会实现的更快。您的投票将帮助其他人实现梦想

How to make a wish step 3 - invite people to make a wish
3. 邀请您的朋友为您的愿望投票。这是非常重要的,如果您想实现您的愿望!怎样做?只需要从您的网页中复制并粘贴文字,或发表在您想发表的地方。并且加入我们的社交网络,在Youtube中关注我们的视频,关注我们的Facebook,关注我们的twitter ,并加入谷歌plus。 将这个网站以邮件的方式发送给您的朋友',或在博客和网站中描述我们。这个方法会让您的网页得到更多的浏览量,为您投票的人越多,您的梦想实现的越快

How to make a wish step 4 - your dreams come true
自您的愿望发表之后,您就可以开始梦想了。一旦您的愿望被公开,请确保访问网站,并为您的愿望投票。当您实现您的愿望之后,请告诉所有人您的是在哪里,怎样实现您的梦想的。探讨美梦成真将会让这个梦想持之以恒。让您疯狂的梦想成真。

常见问题 – 回答

* 我可以许下几个愿望?
- 您可以许下无数愿望,无限制。

*我需要做什么才可以梦想成真?
-确定您遵照指导中所讲述的每个步骤。

* 我的梦想真的可以实现吗?我觉得我的愿望是不可能实现的
- 世上是没有不可能的事情。如果您相信您可以做的到。很多“可能”的梦想就会成真。如果您的所想的就是您梦想,没有过度的要求。

*我的梦想没有实现。我应该怎么做?
- 如果您的梦想没有实现,不要停止幻想。重复许愿。加上更多的信息和详细内容。总有一天您的梦想会成真。不要为您的梦想设定时间。好事情总是会发生在有耐心的人身上。如果您相信,您就可以梦想成真。

*怎样才能删除梦想?
-最好的方式是许一个相反的愿望。愿望是可以被找到额,如果您想删除一个愿望,请使用联系。小心您所许的愿望


小提示

改变您的人生,现在就试一下。让不可能实现的梦想变成现实。不要让它成为空想,让它成为您的目标。不要放弃,如果您想让它实现,就努力尝试。不要许下坏的愿望。只希望好的事情。记住梦想成真需要时间。每天一小步。为您的目标而努力。这将激励您实现您的梦想。您需要多年的努力才能成为医生。


人们在说些什么

Alexander 写到:
' 我太太的梦想,两年前实现了,这个太美妙了

Athina 写到:
'上帝!我的梦想都成真了!

写到:
' 很感谢 i-makeawish.com , 我许愿的同一天梦想就成真了! '

写到:
' 这个网站真的好用,太棒了 !!!! '


USEFULL LINKS