首页 >> 分类 >> 健康
Order by: 
  我想燃烧体内脂肪,并且能够减轻腿部和腹部多余的重量。我还想要一个有弹性、运动和强壮的身体,有更多的力量(跑步和游泳)、速度、敏捷和伸展,没有疼痛,我的身体不需要太多努力,我不想再做一个虚弱的人。请为我的愿望投票,这样它才能实现,非常感谢
Sep 24 2022
健康
Votes
4
  我希望我的母亲能够从疾病中康复,身体健康,与家人一起生活,过上平静幸福的生活,不用担心任何事情。
Sep 23 2022
健康
Votes
7
  我的猫病得很重,他吃得不好。我的愿望是他尽快康复,兽医会发现他身上发生了什么,这样他就可以得到他需要的任何东西,以便开始进食并恢复正常的日常生活。
Sep 18 2022
健康
Votes
20
  我希望我有大力神基因,我有无限的力量,我可以在几秒钟内做无限次摇摆重量代表,我有绝对的超能力,我穿越到 3023 年,我的健康进化和增加了 1000 年
Sep 16 2022
健康
Votes
24
  
Sep 16 2022
健康
Votes
3
  
Sep 16 2022
健康
Votes
2
  祝弟弟身体好起来,过上幸福快乐的生活到80岁!从现在开始,地球上的每个人都将在 1 分钟内失去 Covid 19 如果我的兄弟患有残疾,他们将在 1 小时内离开
Sep 15 2022
健康
Votes
16
  我们的狗叫 Marlee 将不再患癌症,她将活到 22 岁,现在她 13 岁,我们都非常爱她。看到我的看护人为他从兽医那里听到的坏消息哭泣,我感到很困扰。
Sep 12 2022
健康
Votes
17
  
Sep 08 2022
健康
Votes
2
  我希望免受疾病和伤害,因为我的饮食和缺乏运动而得到预防,安全和感觉,在我为胜利而战的最后一次安全。谢谢你实现了我的愿望。托德
Sep 07 2022
健康
Votes
2
  Tôiehiệntại ^thấphơnsovớibạnbèngtranglứa,tôibịtẩychay chayvìmìnhththấphơnCácbạntôiicao cao 1m70 chay chỉ vì không được cao Tôi rất mong trong năm nay mình có thể hết cận vì chính căn bệnh này đã khiến gia đình tôi có nhiều ựỡcề v
Sep 05 2022
健康
Votes
4
  亲爱的未来希望我希望我是一个汤姆男性,当我去天堂时,让我成为一个男性,然后死去,留在是的天堂,是的,聪明的,看到的,是的,没有人不知道
Sep 05 2022
健康
Votes
2
  
Sep 05 2022
健康
Votes
2
  我希望让癌症永远灭绝!当 Minecraft youtuber Technoblade 死于这种可怕的疾病时,我就有了这个愿望。投票支持这个愿望,癌症将永远消失!
Sep 01 2022
健康
Votes
11
  亲爱的希望请让我所有的祈祷祈祷赞美祝福中的仇恨希望想象朋友在未来给圣诞老人写一封信给上帝写一封信擦除清除删除删除没有其他人不知道
Aug 28 2022
健康
Votes
2
  亲爱的祝愿者,请让科迪·杰伊·科布的母亲是更高的巨人,明天是的,名字是塞拉克莱尔·科布,是的,没有人不知道
Aug 28 2022
健康
Votes
3
  ConướcnhàcongiàuvàconướcConcủaCủp3vàcongáicon con sinh con sinh conhpvàconcủaconcủaconcủhọcgiỏcgiỏcgiỏivàconcủaCủaCủaCủAcủaCủaCótionnhbạnhbạnhbạnVàtìnvàtìnvàtìnhenhynhy(
Aug 26 2022
健康
Votes
2
  Tôi muốn trở lại tuổi 14 của tôi Tôi muốn ba mẹ tôi quay lại với nhau không bao giờ bỏ nhauTôi muốn 3 ​​anh tôi thông mình và học hi Mong thànth.
Aug 25 2022
健康
Votes
1
  我爱一个男人,我希望我的闺蜜在我的城市但我唯一想要的是(我只希望我姐姐没事,她会过上正常的生活)我准备把我唯一的愿望给我的妹妹因为我爱她非常非常非常喜欢如果她有美食生活我什么都不要????
Aug 23 2022
健康
Votes
17
  我希望我的家人健康,我的父母富裕,我16岁的时候可以赚更多的钱,我的兄弟可以当总统。而我现在想要的是13 PRO MAX PHONE
Aug 09 2022
健康
Votes
9
  Tôimongmuốnuướuướcnàythànhsựtướcgìbệnhhivtr园
Aug 06 2022
健康
Votes
2
  Deseo que mi pene sea de 35 cmímetros y mis testículos sean mas grandes y que me controle mi presión arterial y mi azúcar y tenga mejor vista y duerma bien
Aug 05 2022
健康
Votes
1
  我希望全能的天父,我们的主,在接下来的几周到几个月内,让世界从这场可怕的 COVID-19 大流行中解脱出来,这意味着生活将不受限制,大流行前的生活方式胜利。阿门。
Aug 02 2022
健康
Votes
57
  
Aug 01 2022
健康
Votes
1
  我想停止听力,这样我就可以集中注意力并重新发挥作用。我希望能够像其他人一样在现实世界中发挥作用。
Jul 31 2022
健康
Votes
2
  TôiướclàbácInhsốnglạivàmt。 tôi sẽ ấm áp bên nhau và bố tôi sẽ quan tâm mẹ con tôi nhiều hơn。
Jul 29 2022
健康
Votes
3
  
Jul 28 2022
健康
Votes
1
  我希望迈克今天不在这里,因为我真的很想做我自己的事情!11!1111111!1!1111111111111111111111111111111d
Jul 27 2022
健康
Votes
1
  我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅,并且我想减掉的所有体重每天都自然减掉,直到我永远称出我想要的体重
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。
Jul 26 2022
健康
Votes
2
  我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅,并且我想减掉的所有体重每天都自然减掉,直到我永远称出我想要的体重。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅。我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅。我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远拥有完全透明的皮肤。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远停用我正在服用的所有药物,永远治愈,并且永远不再服用任何药物。要完全自由。
Jul 26 2022
健康
Votes
2
  我希望没有疾病和健康问题。我希望没有疾病和健康问题。我希望没有疾病和健康问题。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。我希望永远不要回到精神病院。
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远拥有完全透明的皮肤。我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅。我希望永远保持平坦的腹部体重 90 磅。我希望体重90磅永远平坦的小腹
Jul 26 2022
健康
Votes
1
  TôiướccủaTôiSẽtrởlạlạibìnhthườngsớmnhấtCóthể,mẹtôingàycàycàngtrung,batôiithìsốnglại.tthìsối.tthì.tthì.tthì.tthì.ttrungtlại.tthìttrung Tôi cảmơn
Jul 24 2022
健康
Votes
1
  TôiMuốntóccủaTôiSẽlạlạibìnhthườngsớmnhấtCóthất
Jul 24 2022
健康
Votes
1