Startseite >> Alle Wünsche
Kategorien: Gesundheit   Liebe   Frieden   Verirrte Menschen   Fruchtbarkeit   Wohlstand / Geld   Geburtstag   Neues Jahr   andere Wünsche  
Order by: 
  Mong ông nội sớm khỏe mạnh, mong phổi của ông sớm mạnh khỏe như ban đầu. Mong ông sớm khỏe mạnh cùng bà. Ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu hạnh phúc
Jan 25 2022
Gesundheit
Votes
2
  Muốn mình càng ngày càng xinh ẹẹp, da ẹẹp, cao 1m59, anh h ồ ngọc trung càng yêu mình không thể rời xa muốn lấy mình làm vợ, mẹnh sống LÀ trăm tuổi, mong ượược 100 phiếu bầu, điều ước thành hiện thực, mình làm ơn, mong các thần linh phù hộ
Jan 25 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Tôi Muốn Quay lại quá khứ bởi vì tôi đ đ đ ải Qua 1 kì thi và kết quải ụi khiến tôi đau lòng và suy sụp.tôi chỉ ước có thêm 1 cơi ểi ểể thi lại kì thi đó.tôi nghĩ rằng mình sẽ phải chấm dứt cuộc đời từ đay,xin mọi người hãy cứu lấy tôi giúp tôi với tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ,xin giúp tôi mọi ng.
Jan 25 2022
andere Wünsche
Votes
1
  Tôi là người có thể biến điều ước Mang mong monn th thành hiện thực bằng cách ghi điều ước vào một tờ giấy bất kì và chúng sẽ trở the innh hiện thực trong 24 giờn
Jan 25 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Tôi là người luôn ượược Bạn Bè, Thầy Cô Cũi, Gia đình, và mọi người Xung Quanh yêu mến.họ Không Bao Giờ Nói Xấu Tôi Với Người Khác Mà Họ Luôn Nói Tốt, Bảo Vệ Vui Vui vẻ với tôi
Jan 25 2022
Liebe
Votes
2
  Tôi Muốn Gia đình Tôi Giàu Lên, cót nhiều tiền ếến với Tôi, Tôi ước Gì tôi ượược Cao Tận 1M69 ểể Các Bạn Không Trêu Chọc Tôi Nữa, Tôi ướC Tôi Có Xe ô Tô ể Có Thể Lúc Nào đi Chơi với Ba Mẹ , Tôi Mong Rằng Mai Mắn ???? Sẽ ếến Bên Tôi, Tôi Muốn Có Phòng Riêng vì muốn làm Gì Cũng Không Bị Chửi, Tôi Sẽ đi Làm Nhà Hàng Kiếm Tiền Chứ Không Phải Là Nghề Làm Tóc Mà Ba Mẹ Bắt Tôi Làm đâu, Tôi Không Muốn HọC NGHề Tóc Tôi Chỉ Muốn đi Làm NHà Hàng Thôi Mà Ba Mẹ Tôi CứT Bắt Không à, Tôi Nhất ịịnh Tôi Sẽ Làm ượược, Tôi Cũng ướC BA MẹI MÄDE MÄDNG MạNH KHỏE VA HạNH PHÚC ÊM ấM VớI GIA đìNH CủA tôi,và mặt sẽ không bao giờ nổi mụn, da trắng lên
Jan 25 2022
Wohlstand / Geld
Votes
2
  Ich möchte endlich den Partner finden, der das Rollenspiel machen kann, mit dem ich es machen möchte, ich muss endlich aufhören, es mir nur vorzustellen, und tatsächlich in der Lage sein, einen Partner zu finden.
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
3
  Tôi ướC Các Bản Subliminals LUôN hoạt ộộng tốt nhất ốối với tôi một cách nhanh chóng, làh mạnh và mang ếến cho tôi những kết quả tốt nhất, vĩnh viễn.
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
8
  Muốn mình càng ngày càng xinh ẹẹp, da ẹẹp, cao 1m59, anh h ồ ngọc trung càng ngày càng yêu mình không thể rời xa, mẹ mình sống lâu trăm tuổi, mong ượược 100 Abstimmung, điều ước th th hiện thực
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Ich wünschte, ich hätte die Superkraft der Speedster-Physiologie und ich hätte mich anfangs mit Schallgeschwindigkeit von 768 Meilen pro Stunde bewegen können, und ich hätte einen beschleunigten Stoffwechsel, der größer ist als eine Ewigkeit von Ziffern von Universen, und er wuchs für immer schneller um eine Ewigkeit von Nullen und Ziffern 800 multillionenfach und jenseits der numerischen Transzendenz und mein Körper wuchs für den Rest meines Lebens jede Sekunde 8 Billiarden Mal schneller und ich hatte eine Ewigkeit von Zeiten und Ziffern beschleunigten Stoffwechsels und 10000000000000000000000000000000000000000x unendliche Ziffern und ich wurde der ultimative Gott der Energie und des Stoffwechsels und Ich hatte eine Körpertemperatur, die unendlich viele Male heißer als die Sonne war, und unbegrenzte Urknalle, und meine Körpertemperatur stieg für immer schneller an, und ich konnte jede Nanosekunde ein Universum von Kalorien verbrennen, und jedes Essen war eine Billiarde Kalorien und jede Flasche Wasser war eine Ewigkeit von Ziffern von Gallonen wert und ich habe mich für immer pausenlos weiterentwickelt und dann wurde ich eine Ewigkeit von Ziffern kälter
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色,我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色,我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Ich wünsche mir, dass die Leute mich wieder lieben können und mich auch lieben können, als ich vor 4 Jahren 12 Jahre alt war. Ich wünschte auch, dass ich spical attation bekommen könnte, weil ich es vielleicht nicht mehr ertrage, und ich wünschte auch, dass die Besetzung von Love und Hip Hop Mami es tun würde alles lieben, egal was und auch die Leute würden mich Kim nennen, genau wie vor 4 Jahren, und dass auch der Gril, der alles gestohlen hat, Karma bekommen würde, das Lügen gemacht hat, und ich würde Amara ihr Geschenk geben und dieser Evaryone, die nicht mit mir reden würde, aber es gewohnt ist kann spicken, denn ich kann es nicht mehr ertragen
Jan 24 2022
Liebe
Votes
3
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
2
  我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗。
Jan 24 2022
andere Wünsche
Votes
3
  ƯớC CHA, Mẹ LÀM n Phát Tài Phát lộcước Cha, Mẹ TRả HếT NợướC Cho, EM CủA Tôi HọC GIỏI Và Mìn HọC GIỏIướC Cho TRÁI ấấT HếT COVID-19ướC CHO CHO BÀ NGOạI ôNG NGOạI TRả HếT NợướC Cho CA, Mẹ LÀM đâu TRSNG đóước cho em của tôi và tui có một tương lai hoàn hao và sáng suốt làm ăn có tiền nuôi cha mẹ.
Jan 23 2022
Wohlstand / Geld
Votes
2
  Mình mong cho mọi thứ diễn biến trong tương lai sẽ thay đổi với một cách tốt đẹp. mọi thứ mình mong ước về một tương lai sau này có thể thành hiện thực. mình có thể sang quốc gia mà mình luôn mong muốn có thể đến đó chính là Hàn Quốc.
Jan 23 2022
Wohlstand / Geld
Votes
2
  Mong muốn của con là muốn ượược một cái điện Thoại và nhà con thoát khỏi cảnh nghèo và con ước nữa là con học sinh giỏi học giỏi ứứng nhất lớp và muốn nhà con trúng số ộộc ắắc và con muốn các côs ắắc và con muốn các cô giáo trong trường ềều yêu thương ❤ con và cho con điểm 10 con muốn có thêm một cái laptop nữa bởi vì con đùng để học con chỉ ước nhiêu đó thôi ạ
Jan 23 2022
andere Wünsche
Votes
3
  Tôi sẽ không bao giờ tức giận hay tức giận QUÁ trong cả những kiếp sau vì tôi rất sợ tôi sẽ đánh người khác hay giỿt ng. Cũng như tôi cũng không bao giờ đánh những người khác và người khác cũng không bao giờ đánh tôi
Jan 23 2022
Frieden
Votes
2
  Ich wünschte, alles, was ich getrunken hätte, wäre ein Multillion Googolplex Googolplex-Universen von Gallonen Flüssigkeit und 10000000000000000000000000000000000000000 x Gallonen und es hätte 12.290 Pfund Koffein in jedem Limonaden- und Energiegetränk und Preworkout und ich hätte eine Multillion von Universen an Stoffwechsel gewonnen und ich hätte mehr Energie und Kondition gewonnen und Kraft und Geschwindigkeit, und ich hatte eine verbesserte Geschwindigkeit, und ich konnte mich mit 768 Meilen pro Stunde bewegen, der Schallgeschwindigkeit, und meine Sinne wuchsen und verbesserten und steigerten sich für immer unendlich über die numerische Transzendenz hinaus, und ich wurde mächtiger als ein Gott Entwickle mich 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000x schneller und ich hatte unbegrenztes Chi und tausendfache Energie und ich hatte 800 Multillionen Googolplex Googolplex Zeiten und Ziffern von Leben und ich war ein Multillion mal unsterblicher und ich hatte perfekte Schmerzschwellenwerte
Jan 23 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Ich wünschte, ich könnte an meine alte Schule zurückkehren, um 3 Jahre lang mit meinen alten Freunden und Lehrern zu lernen. Meine Familie entschied sich, in die Stadt zu ziehen. Ich musste mit ihnen dorthin gehen und an einer neuen Schule studieren. Ich habe erwartet, dass alles gut wird, aber tatsächlich ist es überhaupt nicht gut. Ich bin nicht glücklich in meiner neuen Schule. Jeden Tag weine ich viel, nur weil ich meine alten Freunde und Lehrer vermisse. Ich möchte jetzt unbedingt an meine alte Schule zurückkommen und dort 3 Jahre studieren. Bitte hilf mir. Ich bin so dankbar für Ihre Hilfe.
Jan 23 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Tôi Muốn Cao Lên Và Có Eo Thon, Tôi Muốn Ba MẹInh Khỏe Hạnh Phúc với Gia đình Tôi, Tôi Muốn Dịch Biến Mất Khỏi thế giới này vì đ đ Quá nhiều người chết, mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn ượược mọi người ềều ượượ thương và yêu quý v in tôn trọng tôi, tôi muốn đi làm kiếm tiền về cho ba mẹ chứ khôn phải là ba mẹ bắt tôi phải làm theo ý muốn của họ.tôi muốn t ết này cót nhiều người lì xì và đi chơi với con Bạn THân rồi đi uống với nhau, tôi muốn trong mắt ba mẹ tôi, tôi là giỏi nhất.tôi muốn có túi thần kì doraemon vì khi có ai đó gặp khó khăn thì tôi sẽ lấy bảo bối ra ểể giúp ỡỡ họ, tôi muốn thế giới này yên ấm và êm ềềm sống Hạnh Phúc với Nhau, Tôi Muốn Tôi có phòng riêng vì lúc nào cũng vông CHị NGủ Xong Sáng Chị đuổi Ra NgoÀi Xin mọi người hãy làm cho 100 bình chọn cho điều ước của mình để trở thành hiện thực, mọi người nhớ làm ơn cho 100 bình chọn cho điều ước của mình nha mình rất cảm ơt n rẁu
Jan 23 2022
Liebe
Votes
7
  Tôi muốn mình cao lên vÀ có eo thon, kiếm tiền về cho ba mẹ, d ịch biến mất đi, ượược mọi người yêu quý và kính trọng, tôi muốn ba mẹ tôi sốnh hạnh phúc khỏe mạnh với gia đình tôi như vậi gia đình tôi như vậi gia đình tôi như vậi gia đình tôi như vậi là tôi vui lắm rồi, tôi muốn tết này tôi ượược đi chơi với con bạn th th đi đi đi nhau, tôi muốn đi làm ểể kiếm tiền ???? chứ khôn pHải là ba mẹ tôi bắt tôi phải làm theo ý của họ.tôi đi ủủ mệt mỏi lắm Rồi Xin ừừng Ai làm khổ tôi, tôi cũng biết đau, biết mệt chứ, tôi muốn thế giới mãi mãi êm ấm nhà nhà sống h ạnh phúc với nhau xin mọi người hãy 100 phiếu bầu ểi ểiều ước của mình th thàn hiện thực mình cảm ơn rất nhiều ạ,mọi người nhớ cho mình 100 phiếu bầu nha rất cảm ơn mọi người
Jan 23 2022
Liebe
Votes
3
  DESEO CONOCE SIMBA Y NALA Y KIARA Y KOVU DEL REY LEON Y SEREMOS AMIGOS Y PUEDES HABLAR CONMIGO ESTE EN MI CASAY SEREMOS MEJORES AMIGOS POR SIEMPRE Y PARA SIEMPREPR FAVOR
Jan 23 2022
andere Wünsche
Votes
1
  Ich wünschte, ich hätte unendlich viel PS und MP und einen Gottmodus und superstarke Angriffe und unendliche Max Gil im PS4-Videospiel Final Fantasy XV und ich wäre eine Billiarde Mal stärker und das Spiel würde mit einer erhöhten Geschwindigkeit von 768 Meilen pro Stunde der Schallgeschwindigkeit laufen, und ich hätte 500 Billiarden Ziffern und mal mehr Platz auf meiner PS5 und ich habe eine Billiarde Mal mehr Erfahrungspunkte im Spiel gesammelt und ich hatte die ultimative Waffe von Noctis und unendlich viele Gegenstände und Tränke und ich konnte das Spiel mit Supergeschwindigkeit beenden und ich hatte die Kraft der Spielmanipulation
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
3
  Es versäumte eine Traumwand, dass ich nicht wach oder eingeschlafen war, und es brachte mich dazu, unterwegs oder in der Nacht einzuschlafen. Und es wird fen stoppen und es zündet etwas an etwas ab kein Haed wie dieses Spielzeug nein stser Name draem Heather und Mami Name Aprl eavn sag ja es nein oder draem Heather wählte oder ich und es wird etwas Wand blau in meinem Schlafzimmer und ihr grün und it get fix Wünsch mir auch alle gleich und anders Ich erfülle mir einen Wunsch, weil ich zu viel Koffein getrunken habe
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
5
  Gia đình Tôi thườnng Hay La Và dễ quạo với tôi.tôi ước cho tất cả thàn viên trong gia đình tôi không la v · nói chuy ới mìn nữa chỉ nói chuyện nh ữnng, vui vẻ là ượược rồi.với tôi ước ểể tôi làm kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cha mẹ.
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ làm những thứ nh ư kiểu bạo hành trẻ em lúc tôi đang còn nhỏ (lớn nhất 16 tuổi), đñi nhiều vụ như thế đi cho nên tôi rất sợ. Xin nhứ thế sẽ xảy ra trong cả những kiếp sau của tôi nữa.
Jan 22 2022
Frieden
Votes
2
  Tôi ước gì tôi có thể trở lại ngôi trường cấp 3 cũ của mình và học với những người bạn của tôi trong suốt 3 năm học. Gia đình Tôi Quyết ịịnh Chuyển Lên THNH PHố ở Và điều đó ồồng Nghĩa Rằng Tôi Phải đi theo Họ, Phải học tập ở một ngôi trường mới. Tôi thực sự không muốn chút nào. Toi nhớ bạn tôi, nhớ thầy cô cũ. Hàng ngày, tôi khóc rất nhiều vì tôi nhớ những người bạn dù có chút cục tính nhưng rất đáng yêu, hài hước ấy. Hãy giúp tôi được trở lại trường và tiếp tục 3 năm học ở đây. Cảm ơn rất nhiều.
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Ước có thể sang hàn quốc,học được tiếng hàn,nhà giàu,ba mẹ ko vất vả.......................... ,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,. . . .. . . . . . . .. .............
Jan 22 2022
Wohlstand / Geld
Votes
2
  Wenn ich älter und älter werde bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, werde ich nicht qualvoll, sondern ohne Schmerzen sterben, und ich und andere Menschen, die ich kenne, werden Glück und Gesundheit für das ganze Leben haben
Jan 22 2022
Gesundheit
Votes
3
  Ich wünschte, wenn es darum geht, Damen, Frauen oder College-Mädchen anzuziehen, die ledig und eigentlich echte Damen sind, meine ich, heiße Damen zu rauchen, möchte ich den Teufelszauber haben, und sie würden sofort anfangen, mich anzumachen, mit mir zu flirten und mir ihre Nummer zu geben, mich zu fragen auf Verabredungen und versuchen, mit allen möglichen Sachen wirklich sexy zu sein, von denen sie glauben, dass sie sie tun können, was Sex angeht, sogar Berührungen, sogar die sexy Kostüme der Welt nur für mich anziehen und versuchen, mich sexy auszuziehen und Lapdances zu machen
Jan 22 2022
Liebe
Votes
2
  Niemand sonst würde mich und andere Menschen, die ich kenne und liebe, jemals töten, sogar in meinem ganzen Leben (ein Wiedererleben nach einem Tod) Und meine Eltern und Großeltern werden niemals zu streng sein oder sogar gegen andere kämpfen
Jan 22 2022
Frieden
Votes
2
  Sang năm mới tôi và gia đình sẽ thật kann mắn. Tiền tài, thịnh vượng sẽ đến với nhà tôi. Năm nay nhà tôi sẽ làm ăn phát đạt, tôi sẽ có được những gì mình mong muốn. Gia đình tôi sẽ giàu có, hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Tôi sẽ học thật giỏi, xinh đẹp
Jan 22 2022
Wohlstand / Geld
Votes
2
  Khi tôi 14 tuổi YG Entertainment ở Hàn Quốc sẽ tổ chức buổi thử giọng ở Việt Nam. Tôi đã tham gia cá trúng tuyển. Bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi và ở đó mọi người không kì thị tôi mà họ rất yêu thích tôi. Hàng tháng các cuộc kiểm tra tôi đều được hạng A. Sau 2 năm thực tập tôi đã được ra mắt cùng nhóm với 3 người khác. Tổng số thành viên là 4. Nhờ sự xinh đẹp,tài năng mà mọi người ở đó đều yêu quý tôi và tôi nổi tiếng toàn cầu.
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
2
  Tôi muốn vết bớt trên môi của tôi biến mất. Tôi sẽ có một đôi môi đẹp. Toi sẽ rất xinh đẹp. Và làn da tôi sẽ trắng mịn. Các rãnh cười cũng không có nếp nhăn. Đôi mắt tôi cũng sẽ rất đẹp. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và IQ đáng ngưỡng mộ.
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
3
  Tôi Muốn Sống Hạnh Phúc Bên Châu tới cuối ờời, tôi ước em ấi ồồng ý quay lại với tôi và iu thương tôi nhiều hơn sau đó chúc tôi sẽ sống th ạnh Phúc Bên Nhau và không có một Xích mích nào khiến chúng tôi phải chia xa nũa.
Jan 22 2022
Liebe
Votes
2
  Tôi ướC ượượC-Kay Về lúc ầầu Của Ngày Thi, Tôi ướC tất Cả Môn Thi Củi Tôi Sẽ ượược điểm 10, Tôi ướC Có THôNg Minh, Tôi ướC Tương Lai Sau NÀY Tôi Sẽ TH THANNH 1 NGườI Tài Giỏi, Tôi ướC ượược đi vòng quanh thế giới .
Jan 22 2022
andere Wünsche
Votes
1