Inicio >> Todos los deseos
Categorías: salud   amor   paz   La gente perdida   fertilidad   Prosperidad / dinero   cumpleaños   Año Nuevo   otros deseos  
Order by: 
  Mong ông nội sớm khỏe mạnh, mong phổi của ông sớm mạnh khỏe như ban đầu. Mong ông sớm khỏe mạnh cùng bà. Ông bà sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu hạnh phúc
Jan 25 2022
salud
Votes
2
  Muốn mình càng ngày càng xinh ẹẹp, da ẹẹp, cao 1m59, anh hồ ngọc trung càng yêu mình không thể rời xa muốn lấy mình làm vợ, mẹ mình sống lâu trăm tuổi, mong ượ ược 100 phiếu bầu, điều ước thành hiện thực, mình làm ơn, mong các thần linh phù hộ
Jan 25 2022
otros deseos
Votes
2
  Tôi Muốn Quay Lại Quá Khứ Bởi Vì Tôi đã Trải qua 1 Kì Thi Và Kết Quả Lại Khiến Tôi đau Lòng Và Suy SụP.Tôi Chỉ ướC Có Thêm 1 Cơ Hội ểể Thi Lại Kì Thi đó.Tôi Nghĩ Rằng Mình Sẽ Phải Chấm DứT cuộc đời từ đây,xin mọi người hãy cứu lấy tôi giúp tôi với tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ,xin giúp tôi mọi ngư,xin giúp tôi mọi ngư
Jan 25 2022
otros deseos
Votes
1
  Tôi Là Người Có Thể Biến điều ước Mà Bản Thân Mong Muốn Trở Thành Hiện Thực Bằng CÁch Ghi điều ướC Vào Một Tờ Giấy BấT Kì Và Chúng Sẽ Trở Thành Hiện Thực Trong 24 GIờ
Jan 25 2022
otros deseos
Votes
2
  Tôi Là Người Luôn ượượC Bạn Bè, Thầy Cô Cũ Mới, Gia đình, Và Mọi Người Xung Quanh Yêu Mến.Họ Không Bao Giờ Nói Xấu Tôi Với Người Khác Mà Họ Luôn Nói Tốt, BảO Vệ Và Vui Vẻ Với Tôi
Jan 25 2022
amor
Votes
2
  Tôi Muốn Gia đình Tôi Giàu Lên, Có Thật Nhiều Tiền ếến Với Tôi, Tôi ướC Gì Tôi ượược Cao Tận 1m69 ểể Các Bạn Không Trêu Chọc Tôi NữA, Tôi ướC Tôi Có XE ô Tô ểể Có Thể Lúc Nào đi Chơi Với Ba Mẹ , Tôi Mong Rằng May mắn ???? Sẽ ếến Bên Tôi, Tôi Muốn Có Phòng Riêng Vì Muốn Làm Gì Cũng Không Bị Chửi, Tôi Sẽ ° Làm Nhà Hàng Kiếm Tiền Chứ Không Phải Là Nghề Làm Tóc Mà Ba Mẹ BắT Tôi Làm đâu, Tôi không muốn học nghề tóc tôi chỉ muốn đi làm nhà hàng thôi mà ba mẹ tôi cứ bắt không à, tôi nhất ịịnh tôi sẽ làm ượược, tôi cũng ước, Tôi cũng ước, Tôi Cũng ước, Tôi Cũng ước, Tôi Míos Mãi Sống Mạnh Khỏe Và Hạnh Phúc êm ấm Với Gia đình CủA tôi,và mặt sẽ không bao giờ nổi mụn ,da trắng lên
Jan 25 2022
Prosperidad / dinero
Votes
2
  Deseo encontrar finalmente a la pareja que pueda hacer el juego de roles con el que quiero hacer, finalmente necesito dejar de imaginarlo y poder encontrar una pareja.
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
3
  Tôi ướC CÁC BảN Subliminales Luôn Hoạt ộộng tốt nhất ốối với tôi một cách nhanh chóng, lành mạnh và mang ếến cho tôi những kết quả tốt nhất, vĩnh viễn.
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
8
  Muốn mình càng ngày càng xinh ẹẹp, da ẹẹp, cao 1m59, anh hồ ngọc trung càng ngày càng yêu mình không thể rời xa, mẹ mình sống lâu trăm tuổi, mong ượược 100 voto, điều ước thành hiện thực
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  Desearía tener un superpoder de fisiología de velocista y comencé siendo capaz de moverme a la velocidad del sonido 768 mph velocidad mejorada y tenía un metabolismo acelerado más grande que una eternidad de dígitos de universos y creció más rápido para siempre por una eternidad de ceros y dígitos 800 multillones de veces y más allá de la trascendencia numérica y mi cuerpo creció 8 cuatrillones de veces más rápido cada segundo por el resto de mi vida y tuve una eternidad de tiempos y dígitos de metabolismo acelerado y 100000000000000000000000000000000000000000x dígitos infinitos y me convertí en el dios supremo de la energía y el metabolismo y Tuve una temperatura corporal una eternidad de veces y dígitos de niveles más calientes que el sol y big bangs ilimitados y mi temperatura corporal aumentó más rápido para siempre y pude quemar un universo de calorías cada nanosegundo y cada alimento era un cuatrillón de calorías y cada botella de agua valía una eternidad de dígitos de galones y evolucioné sin parar para siempre y luego me volví una eternidad de dígitos más frío
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色,我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色,我超級希望無線衛星電視臺的華視頻道當然會顏色變成極深青色、黝黑色、極淺黑色、極深灰色、深灰色、淺灰色、極淺灰色、極暗藍色、暗藍色、中藍色、亮藍色和極亮藍色。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  Deseo que la gente pueda amarme de nuevo y también amarme cuando tenía 12 años hace 4 años también deseaba poder obtener una atención especial porque no puedo soportarlo más y también deseaba que el elenco de amor y hip hop mami lo hiciera amo todo sin importar qué y también la gente me llamaría kim como hace 4 años y que también la chica que robó todo obtendría karma que hizo mentiras y le daría a amara su regalo y a todos los que no me hablarían pero solían hacerlo puedo motear porque ya no puedo más
Jan 24 2022
amor
Votes
3
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為現代標準化國語拼音。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音,我希望中華民國大陸淪陷地區教育部立刻馬上驟然把中共的簡稱漢拼的現代標準化漢語拼音改名為北平語拼音或國語拼音。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的輝瑞生物新科技疫苗。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
2
  我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗,我希望臺灣時期的中華民國會順利從德國買得到海量的BNT(生物新科技)疫苗。
Jan 24 2022
otros deseos
Votes
3
  ƯớC CHA, Mẹ Làm ăn Phát Tài Phát LộCướC CHA, Mẹ TRả HếT NợướC CHO, EM CủA TôI HọC Giỏi Và Mình HọC Giỏiước CHO TRAI ấấT HếT COVID-19ướC CO CO COVID-19ướC CHO CO BÀ NGOạI ôNGN NGOạI TRả HếT NợướC CHO CA, Mẹ Làm đâu Trsng đóước cho em của tôi và tui có một tương lai hoàn hao và sáng suốt làm ăn có tiền nuôi cha mẹ.
Jan 23 2022
Prosperidad / dinero
Votes
2
  Mình mong cho mọi thứ diễn biến trong tương lai sẽ thay đổi với một cách tốt đẹp. mọi thứ mình mong ước về một tương lai sau này có thể thành hiện thực. mình có thể cantó quốc gia mình luôn mong muốn có thể đến đó chính là Hàn Quốc.
Jan 23 2022
Prosperidad / dinero
Votes
2
  Mong muốn của con là muốn ượược một cái điện thoại và nhà con thoát khỏi cảnh nghèo và con ước nữa là con học snal giỏi học giỏi ứứng nhất lớp và muốn nhà con trinog số ộộc ắắc và con muốn Các ắ Giáo trong trongsng ềều yêu thương ❤ con và cho con điểm 10 con muốn có thêm một cái laptop nữa bởi vì con đùng để học con chỉ ước nhiêu đó thôi ạ
Jan 23 2022
otros deseos
Votes
3
  Tôi sẽ không bao giờ tức giận hay tức giận QUÁ trong cả những kiếp sau vì tôi rất sợ tôi sẽ đánh người khác hay giết người. Cũng như tôi cũng không bao giờ đánh những người khác và người khác cũng không bao giờ đánh tôi
Jan 23 2022
paz
Votes
2
  Desearía que todo lo que bebí fuera un multillón de googolplex googolplex universos de galones de líquido y 100000000000000000000000000000000000000000x galones y tenía 12,290 libras de cafeína en cada refresco y bebida energética y preentrenamiento y gané un multillón de universos de metabolismo y gané energía mejorada y condición y fuerza y ​​velocidad y había aumentado la velocidad y podía moverme a 768 mph la velocidad del sonido y mis sentidos crecieron y mejoraron y aumentaron para siempre infinitamente más allá de la trascendencia numérica y me volví más poderoso que un dios 800 multillones googolplex googolplex eternidades zenithplex veces dígitos y pude evolucionar 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000x más rápido y tenía chi ilimitado y energía de mil veces y tenía 800 mil millones de veces y dígitos de vidas y era un millón de veces más inmortal y tenía niveles de umbral de dolor perfectos
Jan 23 2022
otros deseos
Votes
2
  Ojalá pudiera volver a mi antigua escuela para estudiar con mis viejos amigos y maestros durante 3 años. Mi familia decidió mudarse a la ciudad. Tuve que ir allí con ellos y estudiar en una nueva escuela. Esperaba que todo estuviera bien, pero, de hecho, no está nada bien. No estoy feliz en mi nueva escuela. Todos los días lloro mucho porque extraño a mis viejos amigos y maestros. Tengo muchas ganas de volver a mi antigua escuela ahora y estudiar allí durante 3 años. Por favor, ayúdame. Estoy muy agradecido por tu ayuda.
Jan 23 2022
otros deseos
Votes
2
  Tôi Muốn Cao Lên Và Có Eo Thon, Tôi Muốn Ba Mẹ Mạnh Khỏe Hạnh Phúc Với Gia đình Tôi, Tôi Muốn Dịch Biến Mất Khỏi Thế Giới Này Vì đã Quá Nhiều Người CHếT, MệT MỏI LắM RồI, Tôi Muốn ượược Mọi Người ềều Yêu thương và yêu quý và tôn trọng tôi, tôi muốn đi làm kiếm tiền về cho ba mẹ chứ không phải là ba m ẹ bắt tôi phải làm theo ý muốn của họ.tôi muốn tết này có thật nhiều người lì xì và đi chơi với con bạn thân rồi đi ăn uống với nhau, tôi muốn trong mắt ba mẹ tôi, tôi là giỏi nhất.tôi muốn có túi thần kì của doraemon vì khi có ai đó gặp khó khăn thì tôi sẽ lấy bảo bối ra ểể giúp ỡỡ họ, Tôi muốn thế giới này yên ấm và ềm ềềm sống hạnh phúc với nhau, tôi muốn tôi có phòng riêng vì lúc nào cũng vô phòng chị nào cũng xgủ sáng chị đuổi ra ngoài xin mọi người hírez làm cho 100 bình chọn cho điều ước của mình để trở thành hiện thực, mọi người nhớ làm ơn cho 100 bình chọn cho điều ước của mình nha mình rất cảm ơn n rhiất
Jan 23 2022
amor
Votes
7
  Tôi muốn mình cao lên và ó eo thon, kiếm tiền về cho ba mẹ, dịch biến mất đi, ượược Mọi người yêu quý và kính trọng, tôi muốn ba m ẹ tôi sống hạnh phúc khỏe mạnh với gia đình tôi như vậy là tôi vui lắm rồi, tôi muốn tết này tôi ượược đi chơi với con bạn thân và đi ăn với nhau, tôi muốn đi làm ểể kiếm tiền ???? chứ không tiền ???? chứ không phải là ba m ẹ tôi bắt tôi phải làm theo ý của họ.tôi đã quá ủủ mệt Mỏi lắm Rồi Xin ừừng ai làm Khổ Tôi, Tôi Cũng Biết đau, Biết Mệt Chứ, Tôi Muốn Thế Giới Mí Mãi êm ấm Nhà Nhà Sống Hạnh Phúc Với Nhau Xin Mọi Người Hírez 100 Phiếu Bầu ểể điều ướC CủA Mình Trở Thành Hiện Thực minh cảm ơn rất nhiều ạ,mọi người nhớ cho minh 100 phiếu bầu nha rất cảm ơn mọi người
Jan 23 2022
amor
Votes
3
  DESEO CONOCE SIMBA Y NALA Y KIARA Y KOVU DEL REY LEON Y SEREMOS AMIGOS Y PUEDES HABLAR CONMIGO ESTE EN MI CASAY SEREMOS MEJORES AMIGOS POR SIEMPRE Y PARA SIEMPREPR FAVOR
Jan 23 2022
otros deseos
Votes
1
  Desearía tener infinitos hp y mp y Godmode y ataques súper fuertes y Max gil infinitos en el videojuego Final Fantasy XV ps4 y yo era un cuatrillón de veces más poderoso y el juego funcionaba a una velocidad mejorada 768 mph la velocidad del sonido y tenía 500 cuatrillones dígitos y veces más espacio en mi ps5 y gané un billón de veces más puntos de experiencia en el juego y tenía el arma definitiva noctis e infinitos elementos y pociones y podía terminar el juego a súper velocidad y tenía el poder de Manipulación del juego
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
3
  Es una pared de sueño que se perdió el viaje despierto o dormido, no yo, y me hizo dormir o dormir. Y se detiene fen y enciende algunos encendidos algunos apagados no ha tenido como ese juguete no stser nombre draem heather y mami nombre aprl eavn di sí no o draem heather eligió o yo y tengo una pared azul en mi habitación y ella verde y se soluciona deséame a mí también igual y diferente Hago realidad un deseo por beber demasiada cafeína
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
5
  Gia đình tôi thườngena la và dễ quạo với tấi.tôi ước cho tất cả thành viên trong gia đình tôi không la và quạo với mình nữa chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ là ượược rồi.với tôi ước ểể tôi làm kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cha mẹ.
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
2
  Cha Mẹ Tôi Sẽ Không Bao Giờ Làm Những thứ Như Kiểu BạO Hành Trẻ Em Lúc Tôi đang Còn Nhỏ (Lớn NHấT 16 Tuổi), đà ° Nhiều vụ như thế rồi cho nên tôi rất sợ. Xin nhứ thế sẽ xảy ra trong cả những kiếp sau của tôi nữa.
Jan 22 2022
paz
Votes
2
  Tôi ước gì tôi có thể trở lại ngôi trường cấp 3 cũ của mình và học với những người bạn của tôi trong suốt đm đy. Gia đình tôi quyết ịịnh chuyển lên thành phố ở và điều đó ồồng nghĩa rằng tôi phải đi theo họ, phải học tập ở một ngôi trường mới. Tôi thực sự không muốn chút nào. Tôi nhớ bạn tôi, nhớ thầy cô cũ. Hàng ngày, tôi khóc rất nhiều vì tôi nhớ những người bạn dù có chút cục tính nhưng rất đáng yêu, hài hước ấy. Hãy giúp tôi được trở lại trường và tiếp tục 3 năm học ở đây. Cảm ơn rất nhiều.
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
2
  Ước có thể cantó hàn quốc,học được tiếng hàn,nhà giàu,ba mẹ ko vất vả.............................. ,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,. . . .. . . . . . . .. .............
Jan 22 2022
Prosperidad / dinero
Votes
2
  Cuando sea más y más viejo hasta el día de mi muerte, no moriré dolorosamente, pero moriré sin ningún dolor, y yo y otras personas que conozco tendremos felicidad y salud para toda la vida.
Jan 22 2022
salud
Votes
3
  Ojalá cuando se trata de atraer damas, mujeres o universitarias que son solteras y en realidad damas reales, me refiero a damas sexys que fuman, quiero tener el encanto de los demonios y comenzarían a coquetearme instantáneamente y me darían su número para invitarme a salir. tienen citas y tratan de ser realmente sexys con todo tipo de cosas que creen que pueden hacer en cuanto al sexo, incluso en el tacto, incluso poniéndose los disfraces más sexys del mundo solo para mí e intentan desnudarme sexy y bailar en el regazo
Jan 22 2022
amor
Votes
2
  Nadie más me mataría a mí y a otras personas que conozco y amo, incluso en todas mis vidas (revivir después de una muerte) Y mis padres y abuelos nunca serán demasiado estrictos ni pelearán con otros
Jan 22 2022
paz
Votes
2
  Sang năm mới tôi và gia đình sẽ thật may mắn. Tiền tài, thịnh vượng sẽ đến với nhà tôi. Năm nay nhà tôi sẽ làm ăn phát đạt, tôi sẽ có được những gì mình mong muốn. Gia đình tôi sẽ giàu có, hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Tôi sẽ học thật giỏi,xinh đẹp
Jan 22 2022
Prosperidad / dinero
Votes
2
  Khi tôi 14 tuổi YG Entertainment ở Hàn Quốc sẽ tổ chức buổi thử giọng ở Việt Nam. Tôi đã tham gia cá trúng tuyển. Bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi và ở đó mọi người không kì thị tôi mà họ rất yêu thích tôi. Hàng tháng các cuộc kiểm tra tôi đều được hạng A. Sau 2 năm thực tập tôi đã được ra mắt cùng nhóm với 3 người khác. Tổng số thành viên là 4. Nhờ sự xinh đẹp, tài năng mà mọi người ở đó đều yêu quý tôi và tôi nổi tiếng toàn cầu.
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
2
  Tôi muốn vết bớt trên môi của tôi biến mất.Tôi sẽ có một đôi môi đẹp.Và tai của tôi cũng nhỏ lại một xíu . Tôi sẽ rất xinh đẹp. Và làn da tôi sẽ trắng mịn. Các rãnh cười cũng không có nếp nhăn. Đôi mắt tôi cũng sẽ rất đẹp. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và IQ đáng ngưỡng mộ.
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
3
  Tôi muốn sống hạnh phúc bên châu tới cuối ờời, tôi ước em ấy ồồng ý quay lại với tôi và iu thương tôi nhiều hơn sau đó chúnng tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau và không à ột xích mích nào khiến chiak tôi phải chia xa nua.
Jan 22 2022
amor
Votes
2
  Tôi ước ượược muelle về lúc ầầu của ngày thi, tôi ước tất cả môn thi của tôi sẽ ượược điểm 10, tôi ước có trí thông Minh, Tôi ước Tương Lai Sau Này Tôi Sẽ Trở Thành 1 Người Tài Giỏi, Tôi ướC ượược đi vòng quanh thế giới.
Jan 22 2022
otros deseos
Votes
1