ホーム >> カテゴリー >> 平和 >> WishID: 21621
Κωνσταντίνα

 Εύχομαιστοκαινούργιομουσχολείοφέτοςνακάνωόσοπιοσύντομαγίνεταικαινούργιουςφίλουςκαικολλητούς、πουναμεκάνουνπαρέασεόλαταδιαλείμματαγιαναμηνξανανιώσωποτέμόνηήαπομονωνένηκαιναπεράσωμίαωραίασχολικήχρονιάαπότατελευταίαχρόνιατηςπαιδικήςμουηλικίαςμε φίλους????????????
1 30 50 80 100
Get 100 votes to make this wish come True

Time left for free voting :


Like and share our facebook page and get +50 votes click here

掲載する : Nov 08 2019  |  投票 12
カテゴリー : 平和
WishID : 21621  

Make a wish

Make a wish


390 /390 カテゴリー : 平和
このカテゴリーの、これまでの14個の願い 平和
  どんなに小さくても、どんなに小さくても、欲しいものがすべて叶うことを望みます。
Oct 25 2019
平和
Votes
7
  悪魔と悪人から私を守るためにいつも守護天使が私を守ってくれることを望み、私を強く自信を持って生涯を通して助けてくれる
Oct 19 2019
平和
Votes
43
  この女性は、JanaにWhatsappの使用を永久に停止し、WhatsAppは永久にアカウントを禁止しました。そして彼女は人々の金をcamすことをやめ、脅迫するのをやめます。彼女の視力を永久に失います。
Oct 18 2019
平和
Votes
2
  Deseóque mi hermano termine su carrera deingenieríaIndustrial、que se encuentre una novia que lo respety y lo ame、que sea feliz por el resto de su vida
Sep 23 2019
平和
Votes
4
  この瞬間に私が今日創り出した想像力の世界に即座に移り、天がイエスの名の下にそうする力を与えてくれることを願います
Sep 02 2019
平和
Votes
1
  私の母が同性愛嫌悪ではなく、年に2回以上何かを求められたら、はいと言うでしょう。今後数か月間、幸運を祈ります。私はまた、ラップトップとすべてのAとBを学校に連れて行き、両親も戦いをやめたいと思っています。
Sep 02 2019
平和
Votes
3
  私の母が私の元ボーイフレンドを許してくれることを望んでいるので、私と私の元ボーイフレンドは問題なく一緒にストレスフリーに戻って、何があっても一緒にいてくれます。
Aug 18 2019
平和
Votes
4
  私は世界平和を願っています。これ以上の殺人や全世界に平和はありません。ニュースを見るたびに、何人かの人々は刺されたので伝えました。ロンドンの各地でin死し、多くの人が殺されているので、私は全世界に平和、戦争、戦闘、殺人者がいないことを願っています。
Aug 16 2019
平和
Votes
5
  私は私の願いを信仰によって実現し、願いのブロックを避け、願いがブロックされたり、ヘルパーを助けたり、私の願いが決してブロックされないように祈りたい
Aug 11 2019
平和
Votes
3
  すぐに永久にゴージャスでセクシー、薄く、小柄で、肩甲骨を通り過ぎる自然な波状の赤い髪の女性、自然な緑色の目、Dカップサイズの胸、プロポーショナルハート型の尻、セクシーな脚、太ももの隙間、クリーミーなアラバスター色になりたい肌は、永久に健康的で、裕福で、薄く、常に21歳に見えます。複数のオーガズムに満ちた素晴らしいセックスライフは、私が彼女になってから最低50年間持続します。朝になって彼女として生活を始めると、私の新しい名前はシェリルアンジェリカスマイスになります。
Aug 06 2019
平和
Votes
4
  私がするすべての悪いことがなくなって、私の家族がそれについてすべてを忘れて、すべての私の罪がなくなり、明日までに二度と戻ってこないことを願っています。
Jul 31 2019
平和
Votes
8
  私は即座にそして永久にゴージャスで、セクシーで、薄くて、小柄で、自然なウェーブのかかった赤い髪、自然の緑色の目、Dカップサイズの胸、プロポーショナルハート型のお尻、セクシーな脚、太ももの隙間、クリーミーなアラバスター色の肌、永久に健康になりたい、私は眠っているように今夜起きている変化で私が彼女になってから最低50年間続く複数のオルガスムで満たされた素晴らしい性生活で満ちた、裕福で、薄くて、そしていつも見ている21歳。朝の彼女と私の新しい名前はCheryl Angelica Smytheになります。
Jul 28 2019
平和
Votes
5
  みんなの願いを叶えられることを願っています!これが100票得られれば私はあなたのすべてが叶いたいのですが♥️ランダムに50人を選んであなたの願いが叶うようにしたいので、私に投票してください;)
Jul 04 2019
平和
Votes
41
  お父さんがお母さんにとって怠惰で役に立たない夫であることをやめて、彼がいつもお母さんの言うことを聞き、夜にいびきを止め、そしてついに自分の体の中のすべての脂肪を失うことを望みます。私はまた彼が家の周りでもっと親切にし、いつも自分の後で片付けをし、そして食料品や手形に貢献することを望みます。
Jun 25 2019
平和
Votes
112
このカテゴリーの、次の14個の願い 平和
  バングラデシュ人民共和国政府が今から永遠に変わることを願っています。明日は親切な統治者が来ます。 Simカードは、バングラデシュで今すぐ登録が無料になり、誰でも好きな人が無制限のSIMカードを今すぐ購入できます。今から永遠に購入するSIMカードはありません。
Jan 05 2020
平和
Votes
180