首页 >> 分类 >> 繁荣/钱
Order by: 
  Tôiướcngày4tháng2năm2023tôisẽcó5tỷtỷtỷtỷtỷttiềnmặtVà1chiếcIchiếcIi iPhone 14promaxmạvàngivingingikimcươtthiginhkimcươtthậ
Feb 03 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Tôiướccó10tỷỷng,vàmộtsốtsốcôngnghệ,mộtchiếcxe xe xe xe ^ pingng,và2ttỷtỷ Tôi hi vọng điều ước này sẽ trở thành hiện thực vào ngày mai hoặc tuần sau tại bây giờ toi khá cô đơn và rất muốn có chúng!
Feb 03 2023
繁荣/钱
Votes
2
  
Feb 02 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Deseo que me aparezca un ser mágico bueno bondadoso y protector que me conceda y haga realidad todos los deseos que le pida, ya sean deseos que ayuden al mundo, a mi país, a mi familia, a también a mi, mejorar y tener muchos negocios , empresas de cualquier rubro nivel nacional e internacional。
Feb 02 2023
繁荣/钱
Votes
1
  我希望我玩中奖号码我希望我买豪宅和豪华赛车我希望我建造一座城市和一个强大的天国政府我希望我能看到天堂的异象和天上的名人,看看事情是如何发生的
Feb 02 2023
繁荣/钱
Votes
6
  
Jan 31 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我想在未来 6 个月内晋升为我公司的产品经理或医学联络员,或出国工作,薪水更高
Jan 31 2023
繁荣/钱
Votes
1
  祝嘉吉夏尔巴中2023年1月31日星期二的全额强力球彩票。祝嘉吉中奖5亿7200万。我也希望他有更好的健康,因为他有膝盖受伤。
Jan 31 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我只想要1500万哥伦比亚比索感谢宇宙和天使来完成我的愿望。我需要钱投资一家公司以增加收入
Jan 31 2023
繁荣/钱
Votes
2
  祝爸爸妈妈买辆电动车,明年2月中彩票,祝爸爸妈妈身体健康,明天下午闺蜜主动送我去学校。
Jan 30 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Conướcbbốmẹmuaxe ^ pincon cho convàotháng2sắptới,conướcbốmMuavésốbàtrúng500triệutrong trong trong trong trongtháng2,conướclúclúcnàobốmẹmẹmẹvũngychuộng, Con xin thành tâm cảmơn。
Jan 30 2023
繁荣/钱
Votes
1
  이번주에 로또를 살건데, 로또 1등으로 당첨 되었으면 좋겠어。 1등등당첨이세금을을제외제외제외제외제외제외제외제외좋겠어좋겠어좋겠어좋겠어좋겠어좋겠어또 이번주에 꼭 1등 당첨되어서 그로인해 내 소원이 이루어지리라 믿어!!!!!!
Jan 29 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Được nghĩ học ngay bây giờ Được sống với cha mẹĐược mua điện thoại mớiCha mẹ mạnh khỏe Mẹ hết bệnhĐược làm tóc mình thíchĐược mua những gì mình thích Có tiền tiết kiệm riêngCha mẹ xây được nhà Được tổ chức sinh nhật
Jan 29 2023
繁荣/钱
Votes
2
  
Jan 29 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Deseo poder tener un empleo que me permita vivir tranquilo con mi familia, pero sin dejar de ser humilde y darles lo que ellos desean así como salud para todos mis familiares y que estén siempre a buen recaudo, o la posibilidad de volver a mi cuerpo de Bebé con todos los recuerdos de mi vida sabiendo todo lo que se hasta ahora así como saber que elecciones son las mejores para mi familia y mis amigos, ási como siempre tener a mi hijo con salud y bienestar。
Jan 29 2023
繁荣/钱
Votes
2
  希望我的父母在 3 个月内购买电动自行车。父母赶紧还清所有债务,父母不死心,爸爸赚大钱,妈妈变年轻漂亮,妹妹没痘痘,学习好,我学习好,我很好,奶奶活着照顾她这个年纪,要健康,我有最心爱的同学。
Jan 27 2023
繁荣/钱
Votes
2
  
Jan 24 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我想赚足够的钱过上奢侈的生活,因为我见过贫困中更糟糕的日子,我想住在日本,我希望我妈妈快乐,不希望她因严格的治疗而恶化她的健康为我们工作。我想要快乐,对我的生活感到满意,我会尽一切努力实现这个愿望(梦想)。
Jan 24 2023
繁荣/钱
Votes
2
  在韩国赢得我儿子的监护权,赢得所有案件,韩国法官对我儿子的完全监护权作出有利于我的判决,得到很多保护,幸运和祝福与我儿子幸福,能说流利的韩语,得到我的儿子在韩国居住,在首尔大学找到一份教英语和西班牙语的工作,有自己的部门和我儿子一起生活,我希望我儿子在一所好的小学和大学毕业,并成功和快乐地开展自己的事业。
Jan 22 2023
繁荣/钱
Votes
3
  我希望我的信用卡每周能得到 1,000 美元。我把所有的钱都花在了不必要的东西上,现在我破产了。我真的想要回我的钱。
Jan 21 2023
繁荣/钱
Votes
8
  Poder ganar un premio para poder operar a mi niño。 Para poder tener la casa propia Un premio que haga que la vida de mis hijos mejoren solo eso pido un premio, ya en un buen trabajo que me ayude y operar a mi hijo que tanto lo necesita。
Jan 21 2023
繁荣/钱
Votes
3
  请让事情最终按预期进行。请帮助我获得最终报价,正如人力资源经理承诺的那样,作为 TCB 的 DE,薪水最高,并留在胡志明市。
Jan 17 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Io lucia Pischedda voglio che mi si vengano dati i sei numeri fortunati per vincere il jackpot di sabato 21/01/2023 del SuperEnalotto italiano,per poter vivere in serenità e tranquillità con la mia famiglia e sistemare mia madre
Jan 17 2023
繁荣/钱
Votes
1
  Mis deseos para un juego para Android de Snoopy llamado“Snoopy Spot The Difference”:功能非常快速,功能齐全,免费,无需公众关注,仅需 1 MB 即可在互联网上使用。
Jan 16 2023
繁荣/钱
Votes
16
  本周赢得超过 10,000.00 美元的大奖。赢得多个头奖。我接触的每一件东西都会变成钱。成为金钱吸引者。 20,000.00 加上头奖
Jan 16 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我希望我今年能出国旅行。长期以来,我一直在生活中挣扎,做着各种各样的工作,但收入很少。这影响了我的人际关系,使我与许多亲人疏远了。我希望我能旅行以获得更好的机会。
Jan 16 2023
繁荣/钱
Votes
4
  
Jan 16 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我的愿望是弄点钱还点小债,然后终于开始安安稳稳的过日子了,这个愿望不只是为了我自己,也是为了我的家人和我的小儿子。我知道我的愿望很简单,但此刻是唯一能帮助我的。今年太难了,我买了新房后失业了,经济问题开始到来如果有人可以,请帮助我谢谢
Jan 15 2023
繁荣/钱
Votes
1
  我希望我的钱包里每小时能有 10 块钱。我也希望每个人最终都会忘记我,除了我的母亲、父亲和兄弟姐妹。
Jan 12 2023
繁荣/钱
Votes
3
  我希望我的钱包里每小时能有 10 美元。我也希望每个人最终都会忘记我,除了我的母亲、父亲和兄弟姐妹。
Jan 12 2023
繁荣/钱
Votes
2
  Con ước trúng 1kg vàng từ 7up hrhhhhhhhhhhhhhgggghggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfgggggggggggggggggggggggggg
Jan 09 2023
繁荣/钱
Votes
2
  我想成为千万富翁。我想成为强力球彩票头奖得主,想拥有丰盛的财富和完美的健康。
Jan 09 2023
繁荣/钱
Votes
67
  我希望我妈妈能中彩票,这样她、我、我们所有的朋友、其他家庭成员,也许还有我,都能在我们的余生中过上舒适的生活。
Dec 31 2022
繁荣/钱
Votes
3
  TôiướctôivàbạnthântthânCủaTôi(lêngọchân)
Dec 30 2022
繁荣/钱
Votes
13
  老实说,如果看到这个的每个人都能寄出一美元,我就能修好我的卡车现金应用程序:$FriedShrimp1 我不希望这项工作太实际,但我真的很感激我能得到的任何帮助,时间很艰难在这种经济形势下,我已经迫不及待地去访问这样的网站了????????????
Dec 30 2022
繁荣/钱
Votes
4
  我希望在 2023 年新年能有 8 位数的一次性付款,为我和我的孩子买一个面朝大海的豪宅,让我们快乐、安全、安宁,并为我们的未来投资。谢谢你。谢谢你。谢谢你。
Dec 29 2022
繁荣/钱
Votes
4
  Mis deseos para un juego de Snoopy llamado“Snoopy Puzzle Journey”:功能非常快速,功能强大,可以在 Internet 上连接,完全免费,可以单独使用 MB。
Dec 28 2022
繁荣/钱
Votes
30
  我希望我能赢得这场将于 2022 年 12 月 29 日星期四在澳大利亚新南威尔士州悉尼举行的超级强力球抽奖的头奖……致我的小天使,无论你身在何处,请让我的愿望成真!!非常感谢您!
Dec 25 2022
繁荣/钱
Votes
3
  TôiướctôivàbạntthântthânCủaTôi(lêngọchân) được
Dec 24 2022
繁荣/钱
Votes
8
  TôiướchọcKìiinăm2022TôiSẽlàmbàiượctrên7 ^ imntom,môntoánteánc 7 ^liiểm,môntiếnganh anh anh anh anh anh anhanhược8firiban fieni fiim,ngữvăn7vinimvăn7​​đmthir。 mơ của toi thành hiện thực...
Dec 24 2022
繁荣/钱
Votes
5